partner, long gazes, scared shrug, Raspberry ketones fat Raspberry Ketone

Main menu:

Välkommen…

… till Fridhemskyrkans hemsida. Här kan du läsa om vad som händer och sker,
i församling och ungdomsarbete.

… till Fridhemskyrkan på gudstjänster, dagträffar, konserter, körövning
och småbarnsmusik, barnkör, scout, tonårsverksamhet och …

… till Fridhemskyrkan - gudstjänster och andra samlingar / grupper
för att dela gemenskap och närma dig Gud från där du är.

Jesus säger: ”Äd vattnä så Ig jäv bi je källda i onum,
å äd flödär å jäv onum läjvä ländjä” 
(Nusnäs)
Joh. 4:14  “Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv”