partner, long gazes, scared shrug, Raspberry ketones fat Raspberry Ketone

Main menu:

Välkommen…

… till Fridhemskyrkans hemsida. Här kan du läsa om vad som händer och sker,
i församling och ungdomsarbete.

… till Fridhemskyrkan på gudstjänster, dagträffar, konserter, körövning
och småbarnsmusik, barnkör, scout, tonårsverksamhet och …

… till Fridhemskyrkan - gudstjänster och andra samlingar / grupper
för att dela gemenskap och närma dig Gud från där du är.

Jesus säger: ”I e ljosä i wärde. An så fiär mi ska int go i mörkre öjtå te a ljos i lejvä ”  (Utmeland)
Joh. 8:12 ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”