partner, long gazes, scared shrug, Raspberry ketones fat Raspberry Ketone

Main menu:

Välkommen...:

Välkommen…

… till Fridhemskyrkans hemsida. Här kan du läsa om vad som händer och sker,
i församling och ungdomsarbete.

… till Fridhemskyrkan på gudstjänster, dagträffar, konserter, körövning
och småbarnsmusik, barnkör, scout, tonårsverksamhet och …

… till Fridhemskyrkan – gudstjänster och andra samlingar / grupper
för att dela gemenskap och närma dig Gud från där du är.

Jesus säger: “Saligär e dem så e fatigär i andam, dem är imeln til”  (Östnor)
Matt. 5:3 “Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket”