partner, long gazes, scared shrug, Raspberry ketones fat Raspberry Ketone

Main menu:

Välkommen…

… till Fridhemskyrkans hemsida. Här kan du läsa om vad som händer och sker,
i församling och ungdomsarbete.

… till Fridhemskyrkan på gudstjänster, dagträffar, konserter, körövning
och småbarnsmusik, barnkör, scout, tonårsverksamhet och …

… till Fridhemskyrkan - gudstjänster och andra samlingar / grupper
för att dela gemenskap och närma dig Gud från där du är.

Jesus säger: ”Ig i dända god gäskalln. Jän god gäskall djäv livå fö takkum”  (Färnäs)
Joh. 10:11 “Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren ”