Kyrkans ceremonier

begravning kyrka

I en kyrka är det ett visst antal ceremonier som man har. De stora av dessa är dop, konfirmation, bröllop och begravning. Sedan har man ju så klart inom kyrkan en mängd mässor, firanden av högtider, nattvard, gudstjänster mer mera, men det är de fyra saker som är kyrkan genom livet som är intressant. Den första kontakten en människa ofta får med kyrkan är dopet. Den som döps blir medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvard. Dopet i sig är en helig handling och när man döps så får man vatten öst över sitt huvud. Vattnet är en symbol för livet och för att växa. De som inte vill döpa sina barn i kyrkan brukar istället ha en så kallad namngivning. Nästa sak är konformation. Alla som fyller 14 får en inbjudan av Svenska kyrkan att konfirmera sig. Konformation betyder bekräftelse och i kyrkan innebär det att höra samman med Gud. Det finns de som träffas varje vecka så väl som att det finns konfirmationsläger. De som leder detta är präster, pedagoger, musiker och ungdomsledare från kyrkan.

Bröllop och begravning

Att gifta sig är inte ett måste i en kyrka, då det finns det som heter borgerlig vigsel. En sådan är likställd med en kyrklig vigsel om man talar om lagen. Många väljer ändå att gifta sig i kyrkan, då det även är en gudstjänst med många symboler. Alla får gifta sig i Svenska kyrkan, men dock behöver en vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Den andra personen kan tillhöra annan kyrka eller till och med annan religion. Begravning är den sista ceremoni som en människa har kontakt med kyrkan. Oftast är denna ceremoni främst för de efterlevande så att de ska få ta ett sista farväl. En begravning kan man ofta lägga upp så som man vill och efteråt kan man ha en minnesstund om man vill. Det finns även olika former av gravsättning samt att det kan vara av en kista eller en askurna. Man kan även välja en så kallad minneslund, istället för en grav med gravsten. En gravsättning kan göras med bara de allra närmaste eller med en större samling. Gravsättningen i en minneslund sker av kyrkogårdsförvaltningen, men man kan välja att ha en minnesstund efter att detta har skett.