Om oss

Vi som står bakom denna sida har ett genuint intresse av kyrkan som byggnad. Det har alltså inget med religion att göra. Det som är intressant med en kyrka är dess uppbyggnad, dess användning genom tiderna och ritualer och annat som har med kyrkan att göra. Denna sida kommer därför att handla om kyrkan och dess arkitektur snarare än vad det handlar om Gud och tro även om detta är en del av vad en kyrka är till för. Dock kommer det så klart även att finnas texter som berör den kristna tron, det är oundvikligt när man skriver om kyrkor. Den som vill veta mer om den kristna tron och det som rör det, kan med all fördel besöka Svenska kyrkans egen hemsida.