Domkyrka

skara domkyrka

En domkyrka är en kyrka som finns i ett stift där en biskop vistas. Svenska kyrkan har idag 13 stift, varav Uppsala är ett så kallat ärkestift och har två biskopar, ärkebiskopen och biskopen i Uppsala stift. Till varje stift hör en domkyrka. Till namnet finns det 15 stycken, men det är bara tretton av dem som är äkta, eller riktiga domkyrkor. Två som har kvar namnet är Mariestads domkyrka och Kalmars domkyrka, men de är inga stift där det finns en biskop idag. En domkyrka är självständig och inte sorterat under en församling. En biskop är en person som innehar ett visst ämbete och finns inom flera kristna samfund idag. En biskop är den högsta kyrkliga ledaren inom ett stift.  De ”riktiga” domkyrkor som finns idag är dessa:

 • Uppsala domkyrka
 • Linköpings domkyrka
 • Skara domkyrka
 • Strängnäs domkyrka
 • Västerås domkyrka
 • Växjö domkyrka
 • Lunds domkyrka
 • Göteborgs domkyrka
 • Karlstads domkyrka
 • Härnösands domkyrka
 • Luleå domkyrka
 • Visby domkyrka
 • Storkyrkan i Stockholm

Även Finland har ett visst antal domkyrkor, samt att det finns katedraler som tillhör finska ortodoxa kyrkan.

Sveriges stifthistoria

Det äldsta stiftet i Sverige är Skara stift. De fick sin allra första biskop år 1014. Det var då biskop Thurgot, som formellt omfattade hela Götaland och det var mer av ett missionsstift. Skara var inte ett centrum i stiftet förrän 1060 och då med biskop Adalvard den äldre. Före det så låg själva biskopssätet i Husaby. Under 100-talets början upprättades Linköpings stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Eskilstuna stift och Sigtuna stift. Stiften lydde alla under Nordens kyrkoprovins, som då hade sitt centrum i Lund. Lund blev ärkebiskopsstift, med ett påvligt beskydd 1103. Runt 1130 flyttade kyrkan till Gamla Uppsala och man flyttade då även med biskopssätet. Uppsala upphöjdes 1164 till att bli ärkebiskopsstift. Dock behöll Lund en slags överhöghet, som kyrkoprovinsens överhuvud. Ett stift är indelat i kontrakt och församlingar.